Stary Olsztyn – Linowo – Trękus

Stary Olsztyn

W tym miejscu pierwotnie miało być lokowane miasto. Majątek w XIX w. Należał do rodziny Dromtra i Martins, obejmował niecałe 200 ha. Od 1902 do 1945 Stary Olsztyn był w posiadaniu rodziny Lingnau. Za ich czasów obszar własności ziemskiej zwiększył się do 465 ha, funkcjonowała gorzelnia, prowadzono hodowlę koni gorącokrwistych, trzody. Dawne założenie dworsko-pałacowe z częścią gospodarczą zachowane dość dobrze. Dwór usytuowany między parkiem a podwórzem gospodarczym. Park krajobrazowy z zachowanym starodrzewem. Dwór pochodzi z przełomu XIX/XX wieku, zbudowany w stylu eklektycznym. Niewłaściwie remontowany i rozbudowany w okresie powojennym, pozbawiony został bogatego detalu architektonicznego, który zachował się jedynie w szczycie ryzalitu od ogrodu i  w postaci kanelurowanych pilastrów we frontowym ganku.

Linowo

W Linowie urodził się w 1816 r. Walenty Tolsdorf, duchowny katolicki, nazywany „patriarchą Mazur”, działacz religijny i społeczny, założyciel Towarzystwa Wstrzemięźliwości od Palonych Napojów w Diecezji Warmińskiej. W wyniku jego działalności wzrosła liczba abstynentów, za to drastycznie spadła liczba gorzelni na Warmii 😉  – ze 158 w 1858 do 11 w 1862.

Trękus

We wsi znajdują się 4 kapliczki. Najciekawsza z nich pochodzi z 1762 r. Zbudowana została w stylu barkowym na planie koła. Kapliczka jest pobiałkowana, cylindryczna. W środku znajduje się drewniana rzeźba – Pieta. Wokół kapliczki posadzono 4 lipy, które tworzyły swoistą przestrzeń sakralną. Obecnie na Warmii możemy zobaczyć ok. 1600 kapliczek oraz ok. 1000 krzyży.