Konkordia – wortal o współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, nauką i administracją

Konkordia to program, który działa na rzecz poprawy jakości działania polskich fundacji i stowarzyszeń poprzez zwiększenie ich efektywności oraz rozwój współpracy z biznesem, nauką i administracją. 20 lutego ruszył wortal Konkordii www.konkordia.org.pl, na którym czytelnicy znajdą merytoryczne artykuły, mówiące „jak” skutecznie realizować swoją misję we współpracy z innymi. Komunikacja, wolontariat, pozyskiwanie funduszy i wreszcie strategia, to główne tematy, na których skupia się Konkordia.

To pierwsze tego typu miejsce w sieci – gromadzi wiedzę na temat współpracy organizacji pozarządowych z trzema różnymi środowiskami – firmami, instytucjami naukowymi oraz samorządami lokalnymi, bądź inaczej – jest to platforma współpracy społeczników z przedsiębiorcami, naukowcami i urzędnikami.

Jako redaktor naczelna i współtwórczyni koncepcji wortalu – zapraszam Was serdecznie do jego odwiedzania.

Przede wszystkim życzę INSPIRACJI 🙂

Kampania 1% podatku na rzecz zdolnych dzieci

Kampanię 1% prowadzi Fundacja Prymus z Bukwałdu, która od 2004 roku finansuje stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin w Gminie Dywity (województwo warmińsko-mazurskie). Aby wesprzeć działania Prymusa, można przekazać na jego rzecz 1% swojego podatku. W rozliczeniu PIT wystarczy wpisać numer KRS 0000219132.

Więcej

Wywiad z Henryką Bochniarz podczas I edycji Konkordii

A tym razem to ja zadaję pytania;)

wywiad z Henryką Bochniarz podczas I edycji Konkordii

Wywiad na temat planowania strategicznego

Strategia – kilka słów po przemiłych spotkaniach w Warmińskim Zakątku:) Zapraszam na stronę drugą:)

Click to access nr11.pdf

 

Public Relations jako narzędzie budowania marki organizacji non-profit

Pod pojęciem Public Relations kryją się wszystkie działania podejmowane przez organizację, które mają na celu kształtowanie jej spójnego oraz pozytywnego wizerunku. Stworzenie dobrych relacji z otoczeniem i dbałość o pozytywny wizerunek organizacji to jeden z głównych celów PR. Wizerunek (inaczej marka, branding, reputacja) to wrażenie, jakie zostawiamy po sobie w naszym otoczeniu. Żartobliwie mówiąc, marka to „to”, co mówią o nas inni pod naszą nieobecność – to sposób, w jaki otoczenie postrzega organizację.

Więcej