Kampania 1% podatku na rzecz zdolnych dzieci

Kampanię 1% prowadzi Fundacja Prymus z Bukwałdu, która od 2004 roku finansuje stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin w Gminie Dywity (województwo warmińsko-mazurskie). Aby wesprzeć działania Prymusa, można przekazać na jego rzecz 1% swojego podatku. W rozliczeniu PIT wystarczy wpisać numer KRS 0000219132.

Więcej