Copywriter

Czyta od słowa do słowa

Obraca wyraziste

Pieści słowa

Y gra ze słowem

Wyraża wyrazem

Raczy słowem

Ima się wyraźnych

Tryska pomysłami (dosłownie)

Emanuje tekstem – słowo

Reaktywuje słowotok