Wywiad z Henryką Bochniarz podczas I edycji Konkordii

A tym razem to ja zadaję pytania;)

wywiad z Henryką Bochniarz podczas I edycji Konkordii

Public Relations jako narzędzie budowania marki organizacji non-profit

Pod pojęciem Public Relations kryją się wszystkie działania podejmowane przez organizację, które mają na celu kształtowanie jej spójnego oraz pozytywnego wizerunku. Stworzenie dobrych relacji z otoczeniem i dbałość o pozytywny wizerunek organizacji to jeden z głównych celów PR. Wizerunek (inaczej marka, branding, reputacja) to wrażenie, jakie zostawiamy po sobie w naszym otoczeniu. Żartobliwie mówiąc, marka to „to”, co mówią o nas inni pod naszą nieobecność – to sposób, w jaki otoczenie postrzega organizację.

Więcej